De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

De VCP kan doorverwijzen naar de NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, maar ook naar de klacht- of tuchtcommissie van de KNRB, een advocaat, de politie en/of andere hulpverleners. De VCP maakt geen deel uit van het bestuur, maar kan wel (eventueel anoniem) meldingen met het bestuur delen. 

De VCP van RVL is Hanneke Voorneveld. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-42058932 of per mail via vertrouwenspersoon@rvleerdam.nl

Omgangsregels

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Ook worden er gemakkelijk opmerkingen gemaakt over de prestaties of het uiterlijk van een ander. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. RVL hanteert daarom de volgende omgangsregels:

• Wij accepteren en respecteren de ander zoals hij is en discrimineren niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging. 

• Wij houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

• Wij vallen de ander niet lastig. 

• Wij berokkenen de ander geen schade. 

• Wij maken op geen enkele wijze misbruik van onze machtspositie. 

• Wij schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

• Wij negeren de ander niet. 

• Wij doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

• Wij vechten niet, wij gebruiken geen geweld, wij bedreigen de ander niet, wij nemen geen wapens mee. 

• Wij komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

• Wij geven de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

• Wij stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 

• Als iemand ons hindert of lastig valt dan vragen wij hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vragen wij een ander om hulp. 

• Wij helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreken degene die zich daar niet aan houden erop aan en melden dit zo nodig bij het bestuur.