Maak kennis met onze vereniging


Introductieroeien 18+

Elk jaar start een introductiecursus voor nieuwkomers van 18 jaar of ouder zonder roei-ervaring die willen kennismaken met roeien. In het voorjaar wordt, bij voldoende aanmeldingen, gestart met een introductiecursus van 10 lessen. Op dinsdagavonden en zaterdagmiddagen worden geïnteresseerden de beginselen van de roeihaal bijgebracht.
De eerste 3 lessen zijn gratis. Besluit je daarna door te gaan met de cursus dan zijn de kosten € 50,- per persoon. (Word je lid na deze cursus, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de contributie.)

We houden het hele jaar door een wachtlijst bij en nodigen in de loop van het jaar iedereen daarvan uit om een keer te komen proefroeien. Mail naar coaching@rvleerdam.nl als je geïnteresseerd bent naar de eerst volgende mogelijkheden.

Wil je na de introductiecursus lid worden, dan ga je met elkaar verder in een instructieroeien-groep. Onder begeleiding van een ervaren instructeur ga je één of twee keer per week de basisprincipes van het roeien verder leren. Tot ongeveer begin september roei je op dinsdagavonden en de rest van het jaar op zaterdag- of zondagochtenden.

Alle leden hebben roei- en stuurdiploma's nodig voor het zelfstandig mogen roeien in ons materiaal. Als je de roeihaal en het sturen van een roeiboot voldoende beheerst, mag je examen doen. We zoeken een ploeg waarmee je verder kan.

 

Nieuw lid met roei-ervaring
Heb je al eerder gedurende een jaar of meer bij een roeivereniging geroeid, dan kun je je op elk moment van het jaar aanmelden. Neem in dat geval contact op met coaching@rvleerdam.nl. We maken zo snel mogelijk een afspraak zodat we kunnen kennismaken, bespreken wat jouw wensen zijn en uitleg geven van de mogelijkheden zijn bij RVL.

 

Jeugdroeien
Wil je ook kennismaken het roeien, maar ben je nog geen 18 jaar? Kijk dan hier voor het Jeugdroeien.


Vrijblijvend een keer komen kijken, kan altijd. Kom dan langs op zaterdag- of zondagochtend tussen 9:00 en 13:00 uur aan de Lingedijk 27 in Leerdam en meld je bij de barvrijwilliger.

 

Lid worden?
Indien je besluit om lid te worden, dan kun je een digitaal inschrijfformulier downloaden en invullen. Er zijn twee aparte formulieren: één voor inschrijving van leden t/m 17 jaar (juniorleden) een één voor inschrijving van leden van 18 jaar en ouder (seniorleden). Let dus op dat je het juiste formulier kiest:


Als je liever een formulier met pen invult, kun je een van onderstaande inschrijfformulieren (in pdf-format) downloaden om uit te printen:


Geen printer? Dan kun je ook op de roeivereniging een formulier ophalen en invullen (blauw postvakje in de hal) of per mail (leden@rvleerdam.nl) vragen om een inschrijfformulier toegestuurd te krijgen.

Wanneer je het formulier hebt ingevuld kun je dit digitaal verzenden naar het adres genoemd op het inschrijfformulier, of print het uit, neem het mee naar de vereniging en doe het in de brievenbus of in het postvakje van de secretaris.

 

Kosten lidmaatschap RVL 2024

Categorie RVL  KNRB Totaal
Junior lid 9 t/m 13 jaar  € 110,15 € 25,12 € 135,27
Junior lid 14 t/m 17* jaar  € 172,28 € 25,12 € 197,40
Student € 172,28 € 44,73 € 217,01
Senior lid € 254,18 € 44,73 € 298,91
Donateur €   35,00  --- €   35,00
* = tot en met het kalenderjaar waarin het lid 18 jaar oud wordt 

De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd eind maart en betreft het lopende kalenderjaar.

Ook is het mogelijk de contributie in termijnen te betalen.

Er dient schriftelijk (mail aan leden@rvleerdam.nl) opgezegd te worden. Dit kan twee maal per jaar (per 30 juni en per 31 december) met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 weken.