Lijkt het je leuk te roeien of kennis te maken met onze vereniging?

Kom vrijblijvend een keer kijken en mee roeien. Je kunt een afspraak maken met Erna van de coaching commissie via coaching@rvleerdam.nl Dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een vrijblijvende kennismaking en rondleiding.

Of kom een keer langs op zaterdag- of zondagochtend tussen 9:00 en 13:00 uur aan de Lingedijk 27 in Leerdam en meld je bij de barvrijwilliger.

Indien je besluit om lid te worden, dan kun je het inschrijfformulier onderaan dit artikel downloaden en invullen. Neem hem mee naar de vereniging en leg hem in het bakje van de penningmeester, dan zorgt hij voor de rest.

Kosten lidmaatschap RVL

Jeugd 9 t/m 13 jaar  € 110,00
Jeugd 14 t/m 18 jaar  € 165,00
Student € 165,00
Volwassen € 260,00
Donateur €   35,00
   

De maximum contributie per gezin bedraagt twee maal de contributie voor volwassenen (€ 520,00).

De contributie wordt jaarlijks geïncasseerd in mei en betreft het lopende kalenderjaar.

Ook is het mogelijk de contributie in termijnen te betalen.

Er dient schriftelijk (mail aan secretaris@rvleerdam.nl) opgezegd te worden tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand. De schriftelijke opzegging moet dus bij de secretaris ontvangen zijn voor 1 december.