Maatregelen bij RV Leerdam

Na de persconferentie van 18 november is het RVL-corona protocol aangepast naar versie 10, te vinden via "handige links", de Corona-pagina op deze website, of deze link in Google Drive. Voor RV Leerdam is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven roeien. Om dat zo te houden is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels in het protocol houdt en anderen aanspreekt wanneer zij de regels uit het oog verliezen. Zorg er dus voor dat je bekend bent met de relevante delen van het protocol.

 

Duur van de aangepaste maatregelen

Het bestuur stemt de protocollen regelmatig af met de gemeente en de veiligheidsregio. Protocol versie 10 geldt vooralsnog totdat nieuwe voorschriften vanuit de overheid een aanpassing van het protocol vereisen. In dat geval zal iedereen via de geëigende kanalen (website, mail, app, facebook) worden geïnformeerd over deze wijzigingen. Bij vragen gelieve contact op te nemen met Rien Wesseling via voorzitter@rvleerdam.nl of telefonisch via 06-28848812.

  

Beste roeiers,

Er kunnen weer wedstrijden worden geroeid! Graag nodigen we jullie van harte uit om mee te doen aan de 1e Lingemarathon op zaterdag 19 september 2020. Uitdrukkelijk met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Meer informatie over de wedstrijd vind je op de webpagina van de Lingemarathon.

Roeiers & vrijwilligers bedankt! Einduitslag 1e Lingemarathon is hier te bekijken. Graag tot ziens bij de volgende editie op 5 juni 2021!

In verband met corona zijn er landelijke en regionale maatregelen getroffen om de pandemie het hoofd te bieden. Roeivereniging Leerdam heeft, met inachtneming van de richtlijnen van de gemeente Vijfheerenlandende noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht, de maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid en het RIVM, en de zienswijze van de KNRB en NOC*NSF, een protocol met gedragsregels opgesteld zoals deze voor haar leden gelden voorafgaand, tijdens en na het roeien. De meest recente versie van het protocol is deze: 

 

Dit protocol is ook te vinden via de handige links op deze site of via deze link in GoogleDrive. Alle leden die komen roeien worden geacht op de hoogte te zijn van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Zoals in het protocol gesteld gelden de gezondheidsregels boven alles. Blijf dus te allen tijde thuis bij gezondheidsklachten en volg op de roei de instructies zoals opgesteld in het protocol op. Ieder lid is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen, maar neem ook verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Het (verplicht) reserveren van boten gaat via My-Fleet en kan tot twee weken van tevoren. Om kans op besmetting zoveel mogelijk te vermijden, is het op dit moment niet noodzakelijk om de reservering ven een boot op de vereniging via de terminals te bevestigen (om zo aan te geven dat de boot daadwerkelijk wordt meegenomen). Annuleren van een reservering indien niet van de reservering gebruik gemaakt wordt is, net als in niet-corona tijden, nog wel noodzakelijk. Neem contact op met de secretaris als je problemen hebt met inloggen in My-Fleet.

 

Roeien is mogelijk op alle tijden van de week in het voor de verschillende leeftijdscategorieën beschikbare/toegestane materiaal. Op zaterdagochtend tot 13:30u geldt een maximum van 4 volwassen personen per tijdsblok van 15 minuten en scheiding van de vlotten voor jeugdleden en volwassen leden tussen 10:00u en 13:00u. Op alle overige momenten geldt een maximum van 8 volwassen personen per tijdsblok van 15 minuten, opgedeeld in groepen van maximaal 4 personen. Reserveringen voor ergometers tellen niet in dit aantal mee. Reserveren van het materiaal gaat via My-Fleet. Ben je even kwijt hoe je een boot moet reserveren? Zie dan dit document.

 

Toegang tot het terrein gaat via het hek bij de parkeerplaats. Looproutes staan aangegeven in de figuur hieronder. Verder zijn er op de vereniging visuele hulpmiddelen aangebracht om de routes aan te geven.

  

De maatregelen in het kort:

 • alleen komen wanneer u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben,
 • bij aankomst handen desinfecteren,
 • niezen in de elleboog
 • vooraf materiaal reserveren in My-Fleet met:
  • op zaterdagochtend tot 13:30u maximaal vier volwassenen per tijdsblok van een kwartier
  • op zaterdag tussen 10:00u en 13:00u is het buitenvlot alleen voor gebruik door jeugdleden, het binnenvlot alleen voor gebruik voor volwassenen
  • overige momenten maximaal acht volwassen personen per tijdsblok van een kwartier waarbij alle vlotten gebruikt kunnen worden
  • maak bij bootreservering gebruik van de "roeier" lege plaats voor de niet-gebruikte roeiplek  
 • routering op het terrein aanhouden
 • vertrekken vanaf het buitenste vlot, aankomen op het binnenste vlot. Als een boot wordt overgenomen dan mag deze vanaf het binnenste vlot vertrekken
 • materiaal na gebruik ontsmetten
 • op het terrein:
  • voor leden jonger dan 18 jaar:
   • onderling geen beperkingen in afstand houden, houd echter voldoende afstand tot leden van 18 jaar of ouder
  • voor leden van 18 jaar of ouder:
   • draag een mondkapje
   • maximale groepsgrootte van 4 personen
   • houdt binnen de groep anderhalve meter afstand tot elkaar
   • houdt tussen groepen anderhalve meter afstand, bij voorkeur (veel) meer, vermijd vermenging van groepen
 • het gebouw is dicht, behalve voor gebruik van ergometers en voor noodgevallen

Zie voor de volledige details het protocol.


Wijzigingshistorie (meest recente bovenaan):

 

18-11-2020: Update protocol naar aanleiding van persconferentie van dinsdag 17 november; terug naar protocol van 22-10 met aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en scheiding van jeugd en volwassen leden op zaterdagochtend, toevoeging mogelijkheid om te roeien in een gladde 4. 

===

04-11-2020: Update protocol naar aanleiding van aangescherpte regels geldig van woensdag 4 november 22:00u tot en met woensdag 18 november, of zoveel langer als nieuwe maatregelen dat vereisen.

22-10-2020: Update protocol met aanpassing regel rondom maximum aantal boten/personen per kwartier op andere momenten dan zaterdag- en zondagochtend en aanwijzingen voor wisselen tussen stuur en roeier tijdens training.

16-10-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 14 oktober. Beperking in aantal boten dat per tijdsblok gereserveerd mag worden, toevoeging dragen van mondkapjes op terrein (voor leden ouder dan 18 jaar) en voor stuur tijdens sturen. Nadere instructies om contacten onderling te voorkomen.

29-09-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 29 sep. Sluiting bar en kantine, toevoeging dat alleen jeugd op zaterdag om 10:00u en 11:30u boten mag reserveren, aanpassing looproute naar toiletten, aanpassing beleid m.b.t. binnen ergometeren.

07-07-2020: Toevoeging toegankelijkheid bar en kleedkamers. 

02-07-2020: Aanpassing protocol naar nieuwe regels per 1 juli. Aanpassing roeitijden, toevoeging roeien in meerpersoonsboten, beschrijving van toegang tot terrein en gebruik van bar, toiletten, ergometerhok, speedcoaches en Cox-box.

22-05-2020: Aanpassing maximum aantal boten per blok, toevoeging richtlijn voor het doordeweeks boten te water brengen bij meer dan zes reserveringen, toevoeging van regel over uitzondering op het nodig hebben van de juiste diploma's voor het roeien in een skiff, aanpassing van tekst over veilig boten tillen (specificatie naar skiff) en aanpassing instructietekst m.b.t. instappen. 

17-05-2020: Uitbreiding protocol met tekst over reserveren boten en meeneembeleid op vereniging, toevoeging bloktijd woensdagochtend

14-05-2020: Publicatie protocol

 

 

De mooiste vereniging van Nederland

Zie de link naar roei.nl over een leuk artikel over onze vereniging.