De Lingemarathon, die gepland stond voor 5 juni 2021, is uitgesteld naar juni 2022. I.v.m. het coronavirus is het nog niet mogelijk een roeievenement te organiseren en verenigingen uit het land uit te nodigen. Graag zien we u bij een volgende editie als deelnemer op de Linge. De 2e editie zal plaatsvinden rond de langste dag van het jaar in 2022.

De Lingemarathon is een lange afstandsroeiwedstrijd van 57 kilometer. De start en finish is bij roeivereniging Leerdam. 


 

In verband met corona zijn er landelijke en regionale maatregelen getroffen om de pandemie het hoofd te bieden. Roeivereniging Leerdam heeft, met inachtneming van de richtlijnen van de gemeente Vijfheerenlandende noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht, de maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid en het RIVM, en de zienswijze van de KNRB en NOC*NSF, een protocol met gedragsregels opgesteld zoals deze voor haar leden gelden voorafgaand, tijdens en na het roeien. De meest recente versie van het protocol is deze: 

 

Dit protocol is ook te vinden via de handige links op deze site of via deze link in GoogleDrive. Alle leden die komen roeien worden geacht op de hoogte te zijn van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Zoals in het protocol gesteld gelden de gezondheidsregels boven alles. Blijf dus te allen tijde thuis bij gezondheidsklachten en volg op de roei de instructies zoals opgesteld in het protocol op. Ieder lid is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen, maar neem ook verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Het (verplicht) reserveren van materiaal (boten of ergometer) gaat via My-Fleet en kan tot twee weken van tevoren. Om kans op besmetting zoveel mogelijk te vermijden, is het op dit moment niet noodzakelijk om de reservering ven een boot op de vereniging via de terminals te bevestigen (om zo aan te geven dat de boot daadwerkelijk wordt meegenomen). Annuleren van een reservering indien niet van de reservering gebruik gemaakt wordt is, net als in niet-corona tijden, nog wel noodzakelijk. Neem contact op met de secretaris als je problemen hebt met inloggen in My-Fleet.

 

Roeien is mogelijk op alle tijden van de week in het voor de verschillende leeftijdscategorieën beschikbare/toegestane materiaal. Reserveren van het materiaal gaat via My-Fleet met maximaal 15 personen van 27 jaar of ouder per tijdsblok van 15 minuten (ergometerreserveringen en reserveringen voor leden van 26 jaar of jonger tellen dus niet mee in deze limiet). Ben je even kwijt hoe je een boot moet reserveren? Zie dan dit document.

 

Toegang tot het terrein gaat via het hek bij de parkeerplaats. Looproutes staan aangegeven in de figuur hieronder. Verder zijn er op de vereniging visuele hulpmiddelen aangebracht om de routes aan te geven.


  

De maatregelen in het kort:

 • alleen komen wanneer u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben,
 • bij aankomst handen desinfecteren,
 • niezen in de elleboog
 • vooraf materiaal reserveren in My-Fleet; op ieder moment geldt daarbij een maximum van 15 personen van 27 jaar en ouder per tijdsblok van 15 minuten
 • Al het materiaal kan weer gereserveerd worden
 • routering op het terrein aanhouden
 • materiaal na gebruik ontsmetten; bij overname van het materiaal op moment van overname ontsmetten
 • op het terrein:
  • voor leden jonger dan 27 jaar:
   • onderling geen beperkingen in afstand houden, houd echter voldoende afstand tot leden van 27 jaar of ouder
  • voor leden van 27 jaar of ouder:
   • draag bij voorkeur een mondkapje
   • houd binnen de groep/ploeg anderhalve meter afstand tot elkaar (mag alleen tijdens het sporten minder dan 1,5 meter zijn)
   • houd tussen groepen/ploegen anderhalve meter afstand, bij voorkeur (veel) meer, vermijd vermenging van groepen
 • In het gebouw:
  • verblijft men zo kort mogelijk
  • is gebruik van mondkapje verplicht (behalve op de ergometer)
  • Zijn kleedkamers, toiletten en douches weer toegankelijk/te gebruiken
  • kunnen drankjes aan de bar worden afgehaald indien noodzakelijk (zie protocol voor details)

Zie voor de volledige details het protocol.


Wijzigingshistorie (meest recente bovenaan):

10-06-2021: Update protocol naar aanleiding van versoepelingen per 5 juni; aanpassing toegang kleedkamers, toiletten, kantine, ergometerhok en specificatie van voorwaarden hiervoor (gebruik van mondkapje)

===  

20-05-2021: Update protocol naar aanleiding van versoepelingen per 19 mei; aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximum aantal leden in boot

15-03-2021: Update protocol naar aanleiding van persconferentie 8 maart; aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximale groepsgrootte voor volwassen leden en leden t/m 26 jaar. 

19-02-2021: veralgemenisering regels rondom gebruik ergometers.

08-02-2021: tekstuele correcties, toevoegen regels rondom gebruik ergometers en aanpassing regel mondkapjesgebruik door stuur in geval van lege slagplek.

15-12-2020: Update protocol naar aanleiding van toespraak Mark Rutte op maandag 15 december; Aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximale groepsgrootte. 

18-11-2020: Update protocol naar aanleiding van persconferentie van dinsdag 17 november; terug naar protocol van 22-10 met aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en scheiding van jeugd en volwassen leden op zaterdagochtend, toevoeging mogelijkheid om te roeien in een gladde 4. 

04-11-2020: Update protocol naar aanleiding van aangescherpte regels geldig van woensdag 4 november 22:00u tot en met woensdag 18 november, of zoveel langer als nieuwe maatregelen dat vereisen.

22-10-2020: Update protocol met aanpassing regel rondom maximum aantal boten/personen per kwartier op andere momenten dan zaterdag- en zondagochtend en aanwijzingen voor wisselen tussen stuur en roeier tijdens training.

16-10-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 14 oktober. Beperking in aantal boten dat per tijdsblok gereserveerd mag worden, toevoeging dragen van mondkapjes op terrein (voor leden ouder dan 18 jaar) en voor stuur tijdens sturen. Nadere instructies om contacten onderling te voorkomen.

29-09-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 29 sep. Sluiting bar en kantine, toevoeging dat alleen jeugd op zaterdag om 10:00u en 11:30u boten mag reserveren, aanpassing looproute naar toiletten, aanpassing beleid m.b.t. binnen ergometeren.

07-07-2020: Toevoeging toegankelijkheid bar en kleedkamers. 

02-07-2020: Aanpassing protocol naar nieuwe regels per 1 juli. Aanpassing roeitijden, toevoeging roeien in meerpersoonsboten, beschrijving van toegang tot terrein en gebruik van bar, toiletten, ergometerhok, speedcoaches en Cox-box.

22-05-2020: Aanpassing maximum aantal boten per blok, toevoeging richtlijn voor het doordeweeks boten te water brengen bij meer dan zes reserveringen, toevoeging van regel over uitzondering op het nodig hebben van de juiste diploma's voor het roeien in een skiff, aanpassing van tekst over veilig boten tillen (specificatie naar skiff) en aanpassing instructietekst m.b.t. instappen. 

17-05-2020: Uitbreiding protocol met tekst over reserveren boten en meeneembeleid op vereniging, toevoeging bloktijd woensdagochtend

14-05-2020: Publicatie protocol

 

 

Maatregelen bij RV Leerdam

Naar aanleiding van de door de overheid afgekondige maatregelen geldt er op het terrein van roeivereniging Leerdam een corona protocol. Versie 16, geldig vanaf 10 juni 2021, is te vinden via de snelkoppeling onder "handige links", onderaan dit bericht, via de Corona-pagina op deze website, of via deze link in Google Drive. Voor RV Leerdam is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven roeien. Om dat zo te houden is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels in het protocol houdt en anderen aanspreekt wanneer zij de regels uit het oog verliezen. Zorg er dus voor dat je bekend bent met de relevante delen van het protocol.

 

Duur van de aangepaste maatregelen

Het bestuur stemt de protocollen regelmatig af met de gemeente en de veiligheidsregio. Deze laatste versie van het protocol geldt totdat het bestuur besluit het protocol aan te passen en/of nieuwe voorschriften vanuit de overheid een aanpassing van het protocol en/of de geldigheidsduur vereisen. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Rien Wesseling via voorzitter@rvleerdam.nl of telefonisch via 06-28848812.

De mooiste vereniging van Nederland

Zie de link naar roei.nl over een leuk artikel over onze vereniging.

Wanneer mag er NIET geroeid worden bij RV Leerdam?

Bij duisternis een kwartier na zonsondergang tot een kwartier voor zonsopkomst
Bij sterke wind windkracht 6 of meer boven land
Bij dichte mist de overkant van de Linge is vanaf het vlot niet meer te zien
Bij nachtvorst als het 's nachts -3 graden of kouder is geweest
Bij vorst als het overdag vriest, ook al is het maar licht
Bij ijsgang zolang er ijs in de Linge drijft
Bij onweer ook bij naderend onweer
  Als het bestuur dit aangeeft

 

Winterdispensatie

Roeien in een 1x (skiff) of 2- (twee zonder) is verboden bij een watertemperatuur van 5 graden of lager, tenzij dispensatie verleend is door het bestuur.

Bij twijfel over de wind graag uw gezond verstand gebruiken. Bij hoge golfslag op de Linge (ook al is het geen windkracht 6) kan en mag er niet met glad materiaal worden geroeid. Een vuistregel voor de wind is vaak dat de windkracht boven land 2 'punten' minder is dan is aangegeven voor de Hollandse kust.

Let erop dat het weken kan duren voordat er ook geen ijs meer uit allerlei slootjes in de Linge drijft. Vriest de zaak goed dicht dan duurt het nog zo'n vier weken voordat er, na afloop van de vorst, weer kan worden geroeid.

Deze informatie is ook terug te vinden in het Roeiboek 2014