Roeiers van andere roeiverenigingen kunnen bij ons gastroeien.

Neem hiervoor tijdig contact op met Robert Bange van de Roeiactiviteitencommissie (RAC) via rac@rvleerdam.nl. Dan bekijkt de RAC of het mogelijk is op de voorkeursdag en tijdstip een boot te huren. Hiervoor hanteert de RVL vaste tarieven/riemengeld van €10.- per plaats. 

In het weekend, op zaterdag- en zondagochtend, is verhuur doorgaans pas mogelijk vanaf 12:00u of 13:00u, afhankelijk van het gebruik door de eigen leden. Ook verwachten we dat de roeiers van de andere verenigingen voldoende roei- en stuurervaring hebben om veilig met het gehuurde materiaal om te gaan. 

N.B. Tijdens de toertocht Buren-Leerdam en de Lingebokaal verhuren wij geen boten aan andere verenigingen. Dit i.v.m. het gebruik door eigen leden.