In verband met corona zijn er landelijke en regionale maatregelen getroffen om de pandemie het hoofd te bieden. Roeivereniging Leerdam heeft, met inachtneming van de richtlijnen van de gemeente Vijfheerenlandende noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht, de maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid en het RIVM, en de zienswijze van de KNRB en NOC*NSF, een protocol met gedragsregels opgesteld zoals deze voor haar leden gelden voorafgaand, tijdens en na het roeien. De meest recente versie van het protocol is deze: 

 

Dit protocol is ook te vinden via de handige links op deze site of via deze link in GoogleDrive. Alle leden die komen roeien worden geacht op de hoogte te zijn van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Zoals in het protocol gesteld gelden de gezondheidsregels boven alles. Blijf dus te allen tijde thuis bij gezondheidsklachten en volg op de roei de instructies zoals opgesteld in het protocol op. Ieder lid is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen, maar neem ook verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Het (verplicht) reserveren van materiaal (boten of ergometer) gaat via My-Fleet en kan tot twee weken van tevoren. Om kans op besmetting zoveel mogelijk te vermijden, is het op dit moment niet noodzakelijk om de reservering ven een boot op de vereniging via de terminals te bevestigen (om zo aan te geven dat de boot daadwerkelijk wordt meegenomen). Annuleren van een reservering indien niet van de reservering gebruik gemaakt wordt is, net als in niet-corona tijden, nog wel noodzakelijk. Neem contact op met de secretaris als je problemen hebt met inloggen in My-Fleet.

 

Roeien is mogelijk op alle tijden van de week in het voor de verschillende leeftijdscategorieën beschikbare/toegestane materiaal. Reserveren van het materiaal gaat via My-Fleet met maximaal 15 personen van 27 jaar of ouder per tijdsblok van 15 minuten (ergometerreserveringen en reserveringen voor leden van 26 jaar of jonger tellen dus niet mee in deze limiet). Ben je even kwijt hoe je een boot moet reserveren? Zie dan dit document.

 

Toegang tot het terrein gaat via het hek bij de parkeerplaats. Looproutes staan aangegeven in de figuur hieronder. Verder zijn er op de vereniging visuele hulpmiddelen aangebracht om de routes aan te geven.


  

De maatregelen in het kort:

 • alleen komen wanneer u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben,
 • bij aankomst handen desinfecteren,
 • niezen in de elleboog
 • vooraf materiaal reserveren in My-Fleet; op ieder moment geldt daarbij een maximum van 15 personen van 27 jaar en ouder per tijdsblok van 15 minuten
 • Al het materiaal kan weer gereserveerd worden
 • routering op het terrein aanhouden
 • materiaal na gebruik ontsmetten; bij overname van het materiaal op moment van overname ontsmetten
 • op het terrein:
  • voor leden jonger dan 27 jaar:
   • onderling geen beperkingen in afstand houden, houd echter voldoende afstand tot leden van 27 jaar of ouder
  • voor leden van 27 jaar of ouder:
   • draag bij voorkeur een mondkapje
   • houd binnen de groep/ploeg anderhalve meter afstand tot elkaar (mag alleen tijdens het sporten minder dan 1,5 meter zijn)
   • houd tussen groepen/ploegen anderhalve meter afstand, bij voorkeur (veel) meer, vermijd vermenging van groepen
 • In het gebouw:
  • verblijft men zo kort mogelijk
  • is gebruik van mondkapje verplicht (behalve op de ergometer)
  • Zijn kleedkamers, toiletten en douches weer toegankelijk/te gebruiken
  • kunnen drankjes aan de bar worden afgehaald indien noodzakelijk (zie protocol voor details)

Zie voor de volledige details het protocol.


Wijzigingshistorie (meest recente bovenaan):

10-06-2021: Update protocol naar aanleiding van versoepelingen per 5 juni; aanpassing toegang kleedkamers, toiletten, kantine, ergometerhok en specificatie van voorwaarden hiervoor (gebruik van mondkapje)

===  

20-05-2021: Update protocol naar aanleiding van versoepelingen per 19 mei; aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximum aantal leden in boot

15-03-2021: Update protocol naar aanleiding van persconferentie 8 maart; aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximale groepsgrootte voor volwassen leden en leden t/m 26 jaar. 

19-02-2021: veralgemenisering regels rondom gebruik ergometers.

08-02-2021: tekstuele correcties, toevoegen regels rondom gebruik ergometers en aanpassing regel mondkapjesgebruik door stuur in geval van lege slagplek.

15-12-2020: Update protocol naar aanleiding van toespraak Mark Rutte op maandag 15 december; Aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximale groepsgrootte. 

18-11-2020: Update protocol naar aanleiding van persconferentie van dinsdag 17 november; terug naar protocol van 22-10 met aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en scheiding van jeugd en volwassen leden op zaterdagochtend, toevoeging mogelijkheid om te roeien in een gladde 4. 

04-11-2020: Update protocol naar aanleiding van aangescherpte regels geldig van woensdag 4 november 22:00u tot en met woensdag 18 november, of zoveel langer als nieuwe maatregelen dat vereisen.

22-10-2020: Update protocol met aanpassing regel rondom maximum aantal boten/personen per kwartier op andere momenten dan zaterdag- en zondagochtend en aanwijzingen voor wisselen tussen stuur en roeier tijdens training.

16-10-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 14 oktober. Beperking in aantal boten dat per tijdsblok gereserveerd mag worden, toevoeging dragen van mondkapjes op terrein (voor leden ouder dan 18 jaar) en voor stuur tijdens sturen. Nadere instructies om contacten onderling te voorkomen.

29-09-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 29 sep. Sluiting bar en kantine, toevoeging dat alleen jeugd op zaterdag om 10:00u en 11:30u boten mag reserveren, aanpassing looproute naar toiletten, aanpassing beleid m.b.t. binnen ergometeren.

07-07-2020: Toevoeging toegankelijkheid bar en kleedkamers. 

02-07-2020: Aanpassing protocol naar nieuwe regels per 1 juli. Aanpassing roeitijden, toevoeging roeien in meerpersoonsboten, beschrijving van toegang tot terrein en gebruik van bar, toiletten, ergometerhok, speedcoaches en Cox-box.

22-05-2020: Aanpassing maximum aantal boten per blok, toevoeging richtlijn voor het doordeweeks boten te water brengen bij meer dan zes reserveringen, toevoeging van regel over uitzondering op het nodig hebben van de juiste diploma's voor het roeien in een skiff, aanpassing van tekst over veilig boten tillen (specificatie naar skiff) en aanpassing instructietekst m.b.t. instappen. 

17-05-2020: Uitbreiding protocol met tekst over reserveren boten en meeneembeleid op vereniging, toevoeging bloktijd woensdagochtend

14-05-2020: Publicatie protocol