In verband met corona zijn er landelijke en regionale maatregelen getroffen om de pandemie het hoofd te bieden. Roeivereniging Leerdam heeft, met inachtneming van de richtlijnen van de gemeente Vijfheerenlandende noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht, de maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid en het RIVM, en de zienswijze van de KNRB en NOC*NSF, een protocol met gedragsregels opgesteld zoals deze voor haar leden gelden voorafgaand, tijdens en na het roeien. De meest recente versie van het protocol is deze: 

Dit protocol is ook te vinden via de handige links op deze site of via deze link in GoogleDrive. Alle leden die komen roeien worden geacht op de hoogte te zijn van dit protocol. Zoals in het protocol gesteld gelden de gezondheidsregels boven alles. Blijf dus te allen tijde thuis bij gezondheidsklachten en volg op de roei de instructies zoals opgesteld in het protocol op. Ieder lid is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen, maar neem ook verantwoordelijkheid voor elkaar.

In het huidige protocol van roeivereniging Leerdam zijn de richtlijnen van de overheid leidend. Op dit moment betekent dat dat bij gebruik van het terras en de binnenruimtes voor leden van 18 jaar en ouder een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB) nodig is. Daarnaast is het clubgebouw gesloten tussen 17:00u en 5:00u.

  • Toegang tot en verlaten van het terrein gaat via de hekken bij de parkeerplaats

   

Voor gebruik van alle binnenruimtes en het terras gelden, behalve de basisregels, de volgende regels:

  • Het clubgebouw is gesloten tussen 17:00u en 5:00u
  • Leden en bezoekers van 18 jaar en ouder moeten een geldig CTB in combinatie met een ID kunnen tonen als zij het gebouw binnengaan of op het terras plaatsnemen. Controle vindt plaats door het controleren van de Nederlandse QR-code:
    • Op zaterdag- en zondagochtenden, als de bar geopend is: aan de bar door het barlid. Als de QR-code geldig is, krijgt men een stempel op de hand.
    • Op alle andere momenten, of als de bar gesloten is: de aanwezige coach of een door de ploeg aangewezen ploegcoördinator scant de andere aanwezigen.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van een vaste zitplek, houd zo veel mogelijk afstand en zorg voor goede ventilatie.
  • Het bezoek vooraf wordt geregistreerd; als uitgangspunt hiervoor worden de reserveringen/afschrijvingen in My-Fleet genomen.

Bij het meenemen van een boot of het gebruiken van een ergometer dient deze afgeschreven te worden via My-Fleet. Dit gebeurt bij voorkeur via reservering vooraf, maar kan ook weer worden gedaan via de terminal op de vereniging (dan is wel een geldig CTB nodig). Bij vooraf reserveren is het niet nodig om op de vereniging te bevestigen dat je de gereserveerde boot meeneemt of de gereserveerde ergometer gaat gebruiken. Voorlopig blijven we het materiaal na gebruik ook schoonmaken: handvatten van de riemen en de boten goed schoonmaken met water en zeep en de handles van de ergometers met een desinfectiedoekje. Meld het aan een bestuurslid, Jan Verwolf (via bar@rvleerdam.nl) en/of via de app-groep RVL Virtueel clubhuis als er iets aangevuld moet worden.

Voor al het overige vragen en verwachten we dat iedereen het gezond verstand gebruikt en zichzelf beschermt waar nodig. Voel je dus te allen tijde vrij om de handen te desinfecteren met alcohol (pomp met desinfectiegel hangt onder het terras), een mondkapje te gebruiken, minstens 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, etc.

Alle regels zijn ook terug te vinden in het protocol.

Het bestuur stemt de protocollen regelmatig af met de gemeente en de veiligheidsregio. Deze laatste versie van het protocol geldt totdat het bestuur besluit het protocol aan te passen en/of nieuwe voorschriften vanuit de overheid een aanpassing van het protocol en/of de geldigheidsduur vereisen. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Rien Wesseling via voorzitter@rvleerdam.nl of telefonisch via 06-28848812.


Wijzigingshistorie (meest recente bovenaan):

 

29-11-2021 - v20: Aanpassing naar actuele stand van zaken: clubgebouw gesloten tussen 17:00u en 5:00u.

11-11-2021 - v19: Aanpassing naar actuele stand van zaken: controle op coronatoegangsbewijs voor gebruik terras en binnenruimtes.

14-10-2021 - v18: Aanpassing naar actuele stand van zaken: 1,5 meter niet meer verplicht en aanpassing richtlijnen gebruik kantine.

09-08-2021 - v17Versimpeling protocol naar huidige stand van zaken: volgen beleid overheid en op terrein voldoende afstand houden.

10-06-2021 - v16Update protocol naar aanleiding van versoepelingen per 5 juni; aanpassing toegang kleedkamers, toiletten, kantine, ergometerhok en specificatie van voorwaarden hiervoor (gebruik van mondkapje)

20-05-2021 - v15Update protocol naar aanleiding van versoepelingen per 19 mei; aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximum aantal leden in boot

15-03-2021 - v14Update protocol naar aanleiding van persconferentie 8 maart; aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximale groepsgrootte voor volwassen leden en leden t/m 26 jaar. 

19-02-2021 - v13veralgemenisering regels rondom gebruik ergometers.

08-02-2021 - v12: tekstuele correcties, toevoegen regels rondom gebruik ergometers en aanpassing regel mondkapjesgebruik door stuur in geval van lege slagplek.

15-12-2020 - v11Update protocol naar aanleiding van toespraak Mark Rutte op maandag 15 december; Aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en maximale groepsgrootte. 

18-11-2020 - v10Update protocol naar aanleiding van persconferentie van dinsdag 17 november; terug naar protocol van 22-10 met aanpassing maximum aantal volwassen leden per tijdsblok en scheiding van jeugd en volwassen leden op zaterdagochtend, toevoeging mogelijkheid om te roeien in een gladde 4. 

04-11-2020 - v9: Update protocol naar aanleiding van aangescherpte regels geldig van woensdag 4 november 22:00u tot en met woensdag 18 november, of zoveel langer als nieuwe maatregelen dat vereisen.

22-10-2020 - v8Update protocol met aanpassing regel rondom maximum aantal boten/personen per kwartier op andere momenten dan zaterdag- en zondagochtend en aanwijzingen voor wisselen tussen stuur en roeier tijdens training.

16-10-2020 - v7Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 14 oktober. Beperking in aantal boten dat per tijdsblok gereserveerd mag worden, toevoeging dragen van mondkapjes op terrein (voor leden ouder dan 18 jaar) en voor stuur tijdens sturen. Nadere instructies om contacten onderling te voorkomen.

29-09-2020 - v6Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 29 sep. Sluiting bar en kantine, toevoeging dat alleen jeugd op zaterdag om 10:00u en 11:30u boten mag reserveren, aanpassing looproute naar toiletten, aanpassing beleid m.b.t. binnen ergometeren.

07-07-2020 - v5: Toevoeging toegankelijkheid bar en kleedkamers. 

02-07-2020 - v4: Aanpassing protocol naar nieuwe regels per 1 juli. Aanpassing roeitijden, toevoeging roeien in meerpersoonsboten, beschrijving van toegang tot terrein en gebruik van bar, toiletten, ergometerhok, speedcoaches en Cox-box.

22-05-2020 - v3: Aanpassing maximum aantal boten per blok, toevoeging richtlijn voor het doordeweeks boten te water brengen bij meer dan zes reserveringen, toevoeging van regel over uitzondering op het nodig hebben van de juiste diploma's voor het roeien in een skiff, aanpassing van tekst over veilig boten tillen (specificatie naar skiff) en aanpassing instructietekst m.b.t. instappen. 

17-05-2020 - v2: Uitbreiding protocol met tekst over reserveren boten en meeneembeleid op vereniging, toevoeging bloktijd woensdagochtend

14-05-2020: Publicatie protocol (versie 1)