Maatregelen bij RV Leerdam

Na de toespraak van minister-president Rutte uit het Torentje op 14 december is het RVL-corona protocol aangepast naar versie 11, te vinden via "handige links", de Corona-pagina op deze website, of deze link in Google Drive. Voor RV Leerdam is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven roeien. Om dat zo te houden is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels in het protocol houdt en anderen aanspreekt wanneer zij de regels uit het oog verliezen. Zorg er dus voor dat je bekend bent met de relevante delen van het protocol.

 

Duur van de aangepaste maatregelen

Het bestuur stemt de protocollen regelmatig af met de gemeente en de veiligheidsregio. Naar aanleiding van de persconferentie van 12 januari 2021, waarin verlenging van de lockdown werd aangekondigd, zal Protocol versie 11 gelden tot en met dinsdag 9 februari 2021, of totdat nieuwe voorschriften vanuit de overheid een aanpassing van het protocol en/of de geldigheidsduur vereisen. In dat geval zal iedereen via de geëigende kanalen (website, mail, app, facebook) worden geïnformeerd over deze wijzigingen. Neem bij vragen contact op met Rien Wesseling via voorzitter@rvleerdam.nl of telefonisch via 06-28848812.