"Roeiers en vrijwilligers bedankt, het was een prachtige dag."

Als organisatie van de Lingebokaal willen wij via deze weg alle vrijwilligers, leden, sponsoren, supporters, buurtbewoners en uiteraard alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage om van dit evenement een groot succes te maken!

Gedurende de dag zijn verschillende fotografen actief geweest, hierbij hun vastlegging van deze mooie dag:

Ben Deiman

Leo de Keizer

Anton Iken + Ursula Klaren

Ook is er een film gemaakt van de start: Philippe Barendregt

Heb je nog tips of complimenten over deze editie, stuur die dan naar Lingebokaal@rvleerdam.nl.

Volgend jaar is de Lingebokaal op zaterdag 12 november, dus zet die datum alvast in je agenda!

Uitslagen

De uitslagen vinden jullie als bijlage onderaan dit bericht.

Meer informatie vind je op de Lingebokaal pagina.

De Lingemarathon, die gepland stond voor 5 juni 2021, is uitgesteld naar 11 juni 2022. I.v.m. het coronavirus is het nog niet mogelijk een roeievenement te organiseren en verenigingen uit het land uit te nodigen. Graag zien we u bij een volgende editie als deelnemer op de Linge. De 2e editie zal plaatsvinden op 11 juni 2022.

De Lingemarathon is een lange afstandsroeiwedstrijd van 57 kilometer. De start en finish is bij roeivereniging Leerdam. 


 

Wanneer mag er NIET geroeid worden bij RV Leerdam?

Bij duisternis Een kwartier na zonsondergang tot een kwartier voor zonsopkomst
Bij sterke wind Windkracht 6 of meer boven land
Bij dichte mist De overkant van de Linge is vanaf het vlot niet meer te zien
Bij nachtvorst Als het 's nachts -3 graden of kouder is geweest
Bij vorst Als het overdag vriest, ook al is het maar licht
Bij ijsgang Zo lang er ijs in de Linge drijft
Bij onweer Ook bij naderend onweer
En tenslotte Als het bestuur dit aangeeft

 

Winterdispensatie

Roeien in een 1x (skiff) of 2- (twee zonder) is verboden bij een watertemperatuur van 5 graden of lager, tenzij dispensatie verleend is door het bestuur.

Bij twijfel over de wind graag uw gezond verstand gebruiken. Bij hoge golfslag op de Linge (ook al is het geen windkracht 6) kan en mag er niet met glad materiaal worden geroeid. Een vuistregel voor de wind is vaak dat de windkracht boven land 2 'punten' minder is dan is aangegeven voor de Hollandse kust.

Let erop dat het weken kan duren voordat er ook geen ijs meer uit allerlei slootjes in de Linge drijft. Vriest de zaak goed dicht dan duurt het nog zo'n vier weken voordat er, na afloop van de vorst, weer kan worden geroeid.

Deze informatie is ook terug te vinden in het Roeiboek 2014

In verband met corona zijn er landelijke en regionale maatregelen getroffen om de pandemie het hoofd te bieden. Roeivereniging Leerdam heeft, met inachtneming van de richtlijnen van de gemeente Vijfheerenlandende noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht, de maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid en het RIVM, en de zienswijze van de KNRB en NOC*NSF, een protocol met gedragsregels opgesteld zoals deze voor haar leden gelden voorafgaand, tijdens en na het roeien. De meest recente versie van het protocol is deze: 

Dit protocol is ook te vinden via de handige links op deze site of via deze link in GoogleDrive. Alle leden die komen roeien worden geacht op de hoogte te zijn van dit protocol. Zoals in het protocol gesteld gelden de gezondheidsregels boven alles. Blijf dus te allen tijde thuis bij gezondheidsklachten en volg op de roei de instructies zoals opgesteld in het protocol op. Ieder lid is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen, maar neem ook verantwoordelijkheid voor elkaar.

In het huidige protocol van roeivereniging Leerdam zijn de richtlijnen van de overheid leidend. Op dit moment betekent dat dat bij gebruik van het terras en de binnenruimtes voor leden van 18 jaar en ouder een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB) nodig is. Daarnaast is het clubgebouw gesloten tussen 17:00u en 5:00u.

  • Toegang tot en verlaten van het terrein gaat via de hekken bij de parkeerplaats

   

Voor gebruik van alle binnenruimtes en het terras gelden, behalve de basisregels, de volgende regels:

  • Het clubgebouw is gesloten tussen 17:00u en 5:00u
  • Leden en bezoekers van 18 jaar en ouder moeten een geldig CTB in combinatie met een ID kunnen tonen als zij het gebouw binnengaan of op het terras plaatsnemen. Controle vindt plaats door het controleren van de Nederlandse QR-code:
    • Op zaterdag- en zondagochtenden, als de bar geopend is: aan de bar door het barlid. Als de QR-code geldig is, krijgt men een stempel op de hand.
    • Op alle andere momenten, of als de bar gesloten is: de aanwezige coach of een door de ploeg aangewezen ploegcoördinator scant de andere aanwezigen.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van een vaste zitplek, houd zo veel mogelijk afstand en zorg voor goede ventilatie.
  • Het bezoek vooraf wordt geregistreerd; als uitgangspunt hiervoor worden de reserveringen/afschrijvingen in My-Fleet genomen.

Bij het meenemen van een boot of het gebruiken van een ergometer dient deze afgeschreven te worden via My-Fleet. Dit gebeurt bij voorkeur via reservering vooraf, maar kan ook weer worden gedaan via de terminal op de vereniging (dan is wel een geldig CTB nodig). Bij vooraf reserveren is het niet nodig om op de vereniging te bevestigen dat je de gereserveerde boot meeneemt of de gereserveerde ergometer gaat gebruiken. Voorlopig blijven we het materiaal na gebruik ook schoonmaken: handvatten van de riemen en de boten goed schoonmaken met water en zeep en de handles van de ergometers met een desinfectiedoekje. Meld het aan een bestuurslid, Jan Verwolf (via bar@rvleerdam.nl) en/of via de app-groep RVL Virtueel clubhuis als er iets aangevuld moet worden.

Voor al het overige vragen en verwachten we dat iedereen het gezond verstand gebruikt en zichzelf beschermt waar nodig. Voel je dus te allen tijde vrij om de handen te desinfecteren met alcohol (pomp met desinfectiegel hangt onder het terras), een mondkapje te gebruiken, minstens 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, etc.

Alle regels zijn ook terug te vinden in het protocol.

De mooiste vereniging van Nederland

Zie de link naar roei.nl over een leuk artikel over onze vereniging.