Maatregelen bij RV Leerdam

Na de in de persconferentie van 13 oktober aangekondigde verscherping van de maatregelen om de tweede golf van de corona-pandemie het hoofd te bieden is het RVL-corona protocol aangepast naar versie 7. Deze is te vinden onder "handige links", op de Corona-pagina op deze website, of via deze link in Google Drive. Voor RV Leerdam is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven roeien. Om dat zo te houden is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels in het protocol houdt, en anderen aanspreekt wanneer deze de regels uit het oog verliezen.

 

Moeilijk is het niet:

 • alleen komen wanneer u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben,
 • bij aankomst handen desinfecteren,
 • niezen in de elleboog
 • vooraf materiaal reserveren in My-Fleet met op zaterdag- en zondagochtend tussen 8:00u en 13:00u maximaal twee meerpersoons boten per tijdsblok van een kwartier, op alle andere momenten maximaal 8 personen per kwartier in twee groepen van maximaal 4 personen 
 • routering op het terrein aanhouden
 • materiaal na gebruik ontsmetten
 • op het terrein:
  • voor leden jonger dan 18 jaar:
   • onderling geen beperkingen in afstand houden, houd echter voldoende afstand tot leden ouder dan 18 jaar
  • voor leden ouder dan 18 jaar:
   • draag een mondkapje
   • maximale groepsgrootte van 4 personen
   • houdt binnen de groep anderhalve meter afstand tot elkaar
   • houdt tussen groepen anderhalve meter afstand, bij voorkeur (veel) meer, vermijd vermening van groepen
 • het gebouw is dicht, behalve voor gebruik van ergometers en voor noodgevallen

 

Geen Coupe des Jeunes en (alternatieve) Lingebokaal

De Coupe des Jeunes (31 oktober) en de (alternatieve) Lingebokaal (14 november) gaan niet door. Voorlopig zal er geen enkele activiteit op de roeivereniging doorgang vinden, anders dan het roeien zelf.

 

Duur van de aangepaste maatregelen

Het bestuur heeft het nieuwe protocol afgestemd met de gemeente en de veiligheidsregio. Het protocol geldt voorlopig tot 1 december of totdat nieuwe maatregelen aanpassing van het protocol vereisen. In dat geval zal iedereen via de geëigende kanalen (website, mail, app, facebook) worden geïnformeerd over deze wijzigingen. Bij vragen gelieve contact op te nemen met Rien Wesseling via voorzitter@rvleerdam.nl of telefonisch via 06-28848812.

 

De 39e Lingebokaal op zaterdag 14 november gaat helaas niet door...

De speciale editie die we voor ogen hadden, De Lingebokaal 2020 AIR (All Inclusive Roeiontmoeting), kan door de nieuw aangekondige maatregelen tijdens de persconferentie van 28 september helaas geen doorgang hebben.

Natuurlijk hopen we jullie volgend jaar op 13 november 2021 weer allemaal in een gewone editie te mogen ontvangen!

 

Beste roeiers,

Er kunnen weer wedstrijden worden geroeid! Graag nodigen we jullie van harte uit om mee te doen aan de 1e Lingemarathon op zaterdag 19 september 2020. Uitdrukkelijk met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Meer informatie over de wedstrijd vind je op de webpagina van de Lingemarathon.

Roeiers & vrijwilligers bedankt! Einduitslag 1e Lingemarathon is hier te bekijken. Graag tot ziens bij de volgende editie op 5 juni 2021!

In verband met corona zijn er landelijke en regionale maatregelen getroffen om de pandemie het hoofd te bieden. Roeivereniging Leerdam heeft, met inachtneming van de richtlijnen van de gemeente Vijfheerenlandende noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht, de maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid en het RIVM, en de zienswijze van de KNRB en NOC*NSF, een protocol met gedragsregels opgesteld zoals deze voor haar leden gelden voorafgaand, tijdens en na het roeien. De meest recente versie van het protocol is deze: 

 

Dit protocol is ook te vinden onder de handige links op deze site of via deze link in GoogleDrive. Alle leden die komen roeien worden geacht op de hoogte te zijn van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Zoals in het protocol gesteld gelden de gezondheidsregels boven alles. Blijf dus te allen tijde thuis bij gezondheidsklachten en volg op de roei de instructies zoals opgesteld in het protocol op. Ieder lid is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen, maar neem ook verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Het (verplicht) reserveren van boten gaat via My-Fleet en kan tot twee weken van tevoren. Om kans op besmetting zoveel mogelijk te vermijden, is het op dit moment niet noodzakelijk om de reservering ven een boot op de vereniging via de terminals te bevestigen (om zo aan te geven dat de boot daadwerkelijk wordt meegenomen). Annuleren van een reservering indien niet van de reservering gebruik gemaakt wordt is uiteraard ook noodzakelijk. Neem contact op met de secretaris als je problemen hebt met inloggen.

 

Roeien is mogelijk op alle tijden van de week in al het beschikbare materiaal. Op zaterdag- en zondagochtend van 8:00u tot 13:00u geldt een limiet van twee meerpersoons boten per 15 minuten, om te veel drukte op het terrein te voorkomen. Ook mogen boten op zaterdag om 10:00u en om 11:30u alleen door de jeugd worden gereserveerd. Op overige momenten geldt een maximum van 8 personen per kwartier, opgedeeld in twee groepen van maximaal 4 personen. Reserveren van de boten gaat in My-Fleet. Ben je even kwijt hoe je een boot moet reserveren? Zie dan dit document.

 

Toegang tot het terrein gaat via het hek bij de parkeerplaats. Looproutes staan aangegeven in de figuur hieronder. Verder zijn er op de vereniging visuele hulpmiddelen aangebracht om de routes aan te geven.

  

De maatregelen in het kort:

 • alleen komen wanneer u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben,
 • bij aankomst handen desinfecteren,
 • niezen in de elleboog
 • vooraf materiaal reserveren in My-Fleet met:
  • op zaterdag- en zondagochtend tussen 8:00u en 13:00u maximaal twee meerpersoons boten per tijdsblok van een kwartier (skiffs en C1x gelden als halve booteenheden)
  • op alle andere momenten maximaal 8 personen per kwartier in twee groepen van maximaal 4 personen  
 • routering op het terrein aanhouden
 • materiaal na gebruik ontsmetten
 • op het terrein:
  • voor leden jonger dan 18 jaar:
   • onderling geen beperkingen in afstand houden, houd echter voldoende afstand tot leden ouder dan 18 jaar
  • voor leden ouder dan 18 jaar:
   • draag een mondkapje
   • maximale groepsgrootte van 4 personen
   • houdt binnen de groep anderhalve meter afstand tot elkaar
   • houdt tussen groepen anderhalve meter afstand, bij voorkeur (veel) meer, vermijd vermenging van groepen
 • het gebouw is dicht, behalve voor gebruik van ergometers en voor noodgevallen

Wijzigingshistorie (meest recente bovenaan):

22-10-2020: Update protocol met aanpassing regel rondom maximum aantal boten/personen per kwartier op andere momenten dan zaterdag- en zondagochtend en aanwijzingen voor wisselen tussen stuur en roeier tijdens training.

===

 

16-10-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 14 oktober. Beperking in aantal boten dat per tijdsblok gereserveerd mag worden, toevoeging dragen van mondkapjes op terrein (voor leden ouder dan 18 jaar) en voor stuur tijdens sturen. Nadere instructies om contacten onderling te voorkomen.

29-09-2020: Update protocol n.a.v. nieuwe regels per 29 sep. Sluiting bar en kantine, toevoeging dat alleen jeugd op zaterdag om 10:00u en 11:30u boten mag reserveren, aanpassing looproute naar toiletten, aanpassing beleid m.b.t. binnen ergometeren.

07-07-2020: Toevoeging toegankelijkheid bar en kleedkamers. 

02-07-2020: Aanpassing protocol naar nieuwe regels per 1 juli. Aanpassing roeitijden, toevoeging roeien in meerpersoonsboten, beschrijving van toegang tot terrein en gebruik van bar, toiletten, ergometerhok, speedcoaches en Cox-box.

22-05-2020: Aanpassing maximum aantal boten per blok, toevoeging richtlijn voor het doordeweeks boten te water brengen bij meer dan zes reserveringen, toevoeging van regel over uitzondering op het nodig hebben van de juiste diploma's voor het roeien in een skiff, aanpassing van tekst over veilig boten tillen (specificatie naar skiff) en aanpassing instructietekst m.b.t. instappen. 

17-05-2020: Uitbreiding protocol met tekst over reserveren boten en meeneembeleid op vereniging, toevoeging bloktijd woensdagochtend

14-05-2020: Publicatie protocol

 

 

De mooiste vereniging van Nederland

Zie de link naar roei.nl over een leuk artikel over onze vereniging.